ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε από πριν το νόμισμα που χρησιμοποιούν
και την ισοτιμία που ισχύει κατά την περίοδο του ταξιδιού σας.